Сравнение зрения человека со зрением животных

Собаки

[Error: Irreparable invalid markup ('<img <b>') in entry. Owner must fix manually. Raw contents below.]

<lj-cut><b>Собаки</b>
<img src="http://ic.pics.livejournal.com/dslatvija/71956938/3210671/3210671_900.jpg" alt="" title="">
<img
<b>Акулы</b>
src="http://ic.pics.livejournal.com/dslatvija/71956938/3210833/3210833_900.jpg" alt="" title="">
<b>Рыбы</b>
<img src="http://ic.pics.livejournal.com/dslatvija/71956938/3211128/3211128_900.jpg" alt="" title="">
<b>Змеи</b>
<img src="http://ic.pics.livejournal.com/dslatvija/71956938/3211264/3211264_900.jpg" alt="" title="">
<b>Каракатицы</b>
<img src="http://ic.pics.livejournal.com/dslatvija/71956938/3211635/3211635_900.jpg" alt="" title="">
<b>Мухи</b>
<img src="http://ic.pics.livejournal.com/dslatvija/71956938/3212001/3212001_900.jpg" alt="" title="">
<b>Птицы</b>
<img src="http://ic.pics.livejournal.com/dslatvija/71956938/3212046/3212046_900.jpg" alt="" title="">
<b>Пчелы</b>
<img src="http://ic.pics.livejournal.com/dslatvija/71956938/3212465/3212465_900.jpg" alt="" title="">
<b>Бабочки</b>
<img src="http://ic.pics.livejournal.com/dslatvija/71956938/3212634/3212634_900.jpg" alt="" title="">
<b>Кошки</b>
<img src="http://ic.pics.livejournal.com/dslatvija/71956938/3212952/3212952_900.jpg" alt="" title=""></lj-cut>

Recent Posts from This Journal